Organisering

Norske Rifleveteraner er organisert med en leder, en nestleder og et styre med to representanter fra hver av de fire regionene Sør-, Øst-, Vest- og Midt-Norge.

Kontonummer: 6580.35.52570

Oversikt over styret / representantene

RepresentantRegionKlubb/LagEpostTelefon
Nils Håvard DahlMidtLevangernilshdahl@gmail.com
Bjørn HandegardMidtSkaunbjorn.handegard@gmail.com
Stein MartinsenSørNumedalstein.martinsen@live.com
Svein-Erik TosterudSørKisenset@fasitforlag.no
Geir Magne RollandVestÅsanegegga64@gmail.com
Kjartan HuldalVestÅsanehuldal@online.no
Jo-Ivar Løvseth
Nestleder
ØstStangeji.lovseth@gmail.com
Bjørn Myrset
Leder
ØstElverumskytterbjorn@gmail.com

Personer på øverste rad innen hver region velges for to år med start i partalls-år, første gang 2022. Personer på andre rad velges første gang for 2022 for ett år, og deretter for en to-års-periode. Du kan lese mer om organisering, ledelse, arbeidsoppgaver, formål, regioninndeling og hvem vi er her: